Home \ Новости \ Encyclopedia Of Hybrid Project Management Techniques

Encyclopedia Of Hybrid Project Management Techniques

« Back

Encyclopedia Of Hybrid Project Management Techniques 02.10.2019 09:45

Alexander Pavlov published an article on "Encyclopedia of Hybrid Project Management Methods":

https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/entsiklopediya-gibridnykh-metodov-upravleniya/